products 前舱线束
类别说明
前舱线束

前舱线束

-------------------------------------

布置在汽车前舱区域,用于连接车身控制系统、前大灯、风扇等位于前舱区域电器。

产品中心
  • 前舱线束
    前舱线束 前舱线束---------------------------------布置在汽车前舱区域,用于连接车身控制系统、前大灯、风扇等位于前舱区域电器 发布时间: 2018 - 05 - 23
Copyright ©2018 - 2024 kunshan Huguang auto Harness Co.,LTD
犀牛云提供企业云服务